BannerSWEPRE

Pura Raza Española - Visning för avelsvärdering

Här hittar du information om de visningar SWEPRE, tidigare ANCCE SUECIA, har genomfört.
LGANCCE i Spanien arrangerar årligen avelsvärderingar på basnivå i Sverige. Avelsvärderingarna brukar normalt oftast genomföras under hösten på olika platser fördelade över landet. .