BannerSWEPRE

Pura Raza Española - medlemmarnas hästar

Här kan du som medlem i SWEPRE presentera bilder på din häst.
Fyll i formuläret nedan eller skicka bild och information till info@swepre.se för att vara med du också!

Habanero
Född 20170521
E: Huron FS 
U: Altea de Pepino 
Uppfödare Maj-Lis Sjögren
 

Eva5
Född 2002
E: Lancero XXI
U: Ordinaria III - Ordinario
Ägare Eva Ahlqvist Wallin
Uppfödare Tres Coronas

Diablo TS
Född 2017
E:Aragorn GE
U: TU Gallatera - Libano III
Ägare och uppfödare
Bålsta gård PRE

Aragorn GE
Född 2009
E: Judio VII
U: Nabrisa - Ungido IV
Ägare Bålsta Gård PRE
Uppfödare Stuteri Gedemo

Deseada CCCLXXXII
Född 2010
E:Bedelio
U:Heredera LIX - Brujo XI
Ägare Bålsta Gård PRE
Uppfödare
Francisco Jose Calvo Gonzalez

Conchita de Chivas
Född 20160602
E: Divo PM
U: Mantua ll
Ägare & uppfödare Stuteri de Chivas

Regal de Chivas
Född 20140428
E: Marinero MG
U: Carmina V
Ägare och uppfödare Stuteri de Chivas

Pelina II
Född 20111025
E: Divo PM
U: Malonda PM
Ägare Stuteri de Chivas
Uppfödare Ganaderia Olivares

Federica IV
Född 20050401
E: Saturno IV
U: Novicia VII
Ägare Sälgården
Uppfödare FCO. Javier Hernandez Francisco

Inesperado Pyramid
Född 20130217
E: Narbon
U: Inesperada XVIII
Ägare: Vivacia PRE
Uppfödare: Ganaderia Pyramid

Belleza de Brezo
Född 20150409
E: Armas Ranzal
U: Inesperada XVIII
Ägare: Maria Nyström
Uppfödare: Brezo PRE

Ema Pyramid
Född 2012
E: Lujoso RAM
U: Marquesa DCR -
Discreto IX
Ägare Emaze P.R.E
Uppfödare Ganaderia Pyramid

Emaze De Brezo
Född 2018 
E: Femano Pyramid
U: Ema Pyramid -
Lujoso RAM
Ägare Emaze P.R.E
Uppfödare BrezoPRE

Jugador X
Född 20030129
E: IlusoXV
U: Jugadora IX
Ägare Finca El Canillar, Roger o Marianne Ljung
Uppfödare Yeguada Ovelar
 

Al Andalus Sr
Född 20160505
E: Halcon Sr
U: Fontanilla II
Ägare Finca El Canillar, Roger o Marianne Ljung
Uppfödare Yeguada Sanz Roldan
 

Digno De Pepino 
Född 2015
E:Tanteo MAC
U: Clasica P -
Zagal XI.
Ägare Duttan Mattsson 
Uppfödare Pepino PRE
 

Huron FS
Född 2008
E. Hurón IX
U. Zarina XXI
Ägare Pepino PRE
Uppfödare Yeguada Arroyomonte

Tamara XVII
Född 2007
E: Alferez IV
U: Tatanya-
Napoleon II
Ägare Stuteri Samaya PRE
Uppfödare  Fabelgårdens PRE
 

De Niro S
Född 2017
E: Donoso VII
U: Tamara XVII-
Alferez IV
Ägare och uppfödare Stuteri Samaya PRE

Jara VRM
Född 2016
E: Arak VRM
U: Estupenda XXII -
Generoso XXXIII
Ägare Stuteri Samaya PRE
Uppfödare Yeguada Vidal-Ribas Moreno

Carremina de Chivas
Född 2018
E: Carretero SD
U: Carmina V
Ägare Stuteri Bösebo
Uppfödare Stuteri de Chivas
 

Doña Alicia NG 
Född 2018
E: Huron FS
U: Plancha
Ägare och uppfödare  Njura Gård P.R.E stureri

Euforia NG
Född 2018
E:Huron FS
U: Alhaja VI
Ägare och uppfödare  Njura Gård P.R.E stureri

Ojala V
Född 2004
E: Ungido IV
U: Seductora XXIII -
Belico III
Ägare Njura Gård P.R.E stureri
Uppfödare Yeguada Pedro Pons S.L

Celeste NG
Född 2016
E. Tanteo MAC
U. Plancha
Ägare och uppfödare Njura Gård P.R.E stuteri

Benidorm I
Född 2003
E. Pendulo II
U. Lectina
Uppfödare Yeguada Militar
Ägare Njura Gård P.R.E stuteri 
Vendimia Vlll
Född 2010
E: Judio VII
U: Navelina -
Ungido IV
Ägare Njura Gård P.R.E stureri
Uppfödare Yeguada Pedro Pons S.L

Plancha
Född 2007
E: Reclamo VI
U: Golosa XXXVII -
Lagartijo IX
Ägare Njura Gård P.R.E stuteri 
Uppfödare Vicente Castello Puchol

Calabresa X
Född 2007
E: Jaquimero
U: Novela X -
Ungido IV
Ägare Fam Johansson
Uppfödare Stall Idyll
 

Uraño VIII
Född 2008
E: Elevado X
U: Urana IX -
Cortesano VI
Ägare Fam Johansson
Uppfödare Navahonda, C.B