BannerSWEPRE

VI går vidare i nya föreningen svepre!

Vi tycker det är självklart att PRE-uppfödare/ ägare och intresserade ska kunna göra valet att vara medlem i en öppen, transparent och demokratisk förening med rasen i fokus. Vi har  därför startat upp en ny förening, SVEPRE, Sveriges förening för Pura Raza Española.  

Medlemmar i SWEPRE erbjuds direkt medlemskap utan kostnad i nya föreningen där vi snart sjösätter en ny hemsida där bl a hingstkatalog/ stuterier/annonser kommer att finnas.

Ni som önskar bli medlemmar i SVEPRE blir det genom att betala in medlemsavgiften 300 kr för 2019 till SVEPREs konto hos ICA-Banken, se detaljer nedan.

Varmt välkomna, nu tar vi nya tag!!!

Medlemsavgift till SVEPRE, Sveriges förening för Pura Raza Española: 300 kr
Kontonummer 9272-958 456 0
IBAN SE7592700000092729584560
BIC IBCASES1

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE

Föreningen med organisationsnumret 802413-1792 och namnet Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE,  tidigare ANCCE Suecia, ursprungligen Svenska Avelsföreningen för PRE, bildades 1997, och är en nationell ras-/intresseförening för den spanska hästrasen PRE, Pura Raza Española, i Sverige.

SWEPRE har under många år tidigare varit officiell samarbetande medlemsorganisation med spanska ANCCE och administrerat stamboksärenden i Sverige, Norge och Finland för LGANCCE, men från juli 2017 avslutades samarbetet av LGANCCE med hänvisning till antagna stadgeförändringar i föreningen. Stadgeändringarna som antogs vid årsmötet 2017 innebar att SWEPRE återigen som tidigare blev en nationell intresseförening som välkomnade alla intresserade av rasen Pura Raza Española som medlemmar, med ett direkt medlemskap som omgående ger fulla medlemsrättigheter.  SWEPREs verksamhet är ideell, opartisk, icke vinstdrivande och icke kommersiell.  Våra ledord är demokrati, öppenhet och transparens. Vi brinner för den spanska hästen PRE , och vill öka kunskapen i Sverige om rasen så att många fler kan få uppleva glädjen av att få äga, umgås med, rida och köra en äkta spansk häst, en Pura Raza Española, till vardags kallad PRE.

Idag är vi många som tävlar med våra PRE i dressyr, många ekipage är framgångsrika även i de högre klasserna. PRE visar framfötterna även i Working Equitation där den kommer väl till sin rätt med sin goda mentalitet, bärighet, förmåga till samling och kontrollerad explosivitet. Fler och fler upptäcker även att PRE är en ypperlig körhäst  och en perfekt familjehäst eller mor-/dotterhäst. Att de vackra hästarna ser ut som sagohästar med sina långa manar och milda ögon gör dem inte mindre populära! Idag finns det många internationellt erkänt framgångsrika uppfödare i Sverige, och föreningen verkar för att stimulera rasens spridning och främja avel i Sverige. 

SWEPRE är numera helt fristående från ANCCE och LGANCCE och kan därför självständigt som en ren intresseförening fokusera på frågor som gynnar svenska PRE-ägare och -uppfödare. Vi sympatiserar naturligtvis med och följer den spanska rasföreningens regelverk men arbetar bland annat för lägre stamboksavgifter och vi stödjer arbetet för att LGANCCE åter igen ska öppna upp valmöjligheten för svenska PRE-ägare att via LGANCCEs webtjänst själva kunna administrera  stamboksärenden för sina hästar om man önskar undvika mellanhänder och fördyrande omkostnader.

Du kan naturligtvis marknadsföra din avelshingst och stuteri på vår hemsida och du är välkommen att följa oss på facebook, där vi har en öppen informationsgrupp och en facebook-sida. Våra medlemmar hälsas välkomna till vår slutna medlemsgrupp på facebook!

Historik

Föreningen grundades 1997 som en intresseförening och hette då Svenska Föreningen för PRE, första årsmötet hölls i april 1998. 1997 fanns cirka femton hästar i Sverige av rasen Pura Raza Española. 2002 bytte föreningen namn till Svenska Avelsföreningen för P.R.E. Antalet registrerade ägare och stuterier i Sverige, Norge och Finland var vid samma tidpunkt 223 stycken.

Den 2 februari 2009 registrerades samarbetsavtalet mellan LGPRE och Svenska Avelsföreningen för P.R.E, vilket innebar att föreningen blev ansvarig för Stamboken i Sverige, Finland och Norge.

Under 2010 genomgick föreningen en omorganisation och erhöll namnet Stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige, Norge, Finland. 
Från 2012 är föreningens namn ANCCE SUECIA - Stambokstjänster för Pura Raza Española i Sverige, Norge, Finland.

Föreningen var sedan 2002 samarbetande förening med spanska stamboken. Stamboken för Pura Raza Espanola; Libro Genealogico P.R.E., lyder under ANCCE. en spansk uppfödarorganisation och ytterst ansvarar det spanska jordbruksministeriet.

Den 19 juli 2017 avslutades ANCCE Suecias samarbetsavtal om stambokstjänster  med LGANCCE i Spanien.  LGANCCE administrerar alla stamboksärenden för svenskägda PRE-hästar, medan Svenska Hästavelsförbundet sköter tilläggsregistrering av PRE. Alla PRE, även svenskfödda, ska tilläggregistreras. 

2011 ansökte dåvarande styrelsen (för Stambokstjänster för P.R.E. Sverige Norge Finland) om att som officiellt samarbetande organisation få byta till namnet ANCCE Suecia. Detta medgavs av ANCCE, som har ett antal samarbetande föreningar i olika länder där namnet ANCCE ingår och/eller använder sig av deras logga. Som en följd av att ANCCE Suecia inte längre är knutet till ANCCE väntar under 2018 ännu ett namnbyte för föreningen till SWEPRE om det vinnande förslaget efter medlemsomröstning antas av kommande extra årsmöte.

Föreningens organisationsnummer är 802413-1792. Organisationsnumret är oförändrat sedan 2003.

Vid extra årsmöte 2018-11-04 tog årsmötet beslut att byta föreningens namn till SWEPRE, Swedish Association for Pura Raza Española. Namnet var det förslag som fick flest röster i en tidigare under året genomförd medlemsomröstning. 

styrelsens redovisning av räkenskaperna fram till konkursbeslutet

styrelsens redovisning av verksamhet och förvaltning 2018 samt revisionsberättelse

Protokoll från extra årsmöte 20181104

Vid extra årsmöte 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE.

Stadgar

Vid årsmötet 2018 antogs nya stadgar

pROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2018

styrelsens redovisning av verksamhet och förvaltning 2017 samt revisionsberättelse

pROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017

Tidigare protokoll