BannerSWEPRE

Omfördelning i Styrelsen

Då föreningens kassör nu har valt att lämna sitt uppdrag i förtid så består styrelsen idag av totalt 7 ledamöter och uppfyller därmed kravet på minsta antal ledamöter enligt ANCCE Suecias stadgar. Vi vill här också passa på att tacka Ingegerd Larsson för den tid som varit. 
Vi har omfördelat arbetsuppgifterna vilket också är en naturlig följd av att LGANCCE numera hanterar alla stamboksfrågor direkt något som innebär att stambokssektionen inte behövs inte längre. Inför kommande årsmöte 2018 förbereder därför styrelsen en revidering av föreningens stadgar.
Styrelsen är självklart även framöver behjälplig vid stamboksfrågor, ifyllande av dokument e t c via mailadress; stambok@anccesuecia.se och för allmänna frågor om föreningen och / eller rasen på; info@anccesuecia.se
Väl mött!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter