BannerSWEPRE

Tingsrättsbeslut 26/9

Gotlands Tingsrätt tog den 26/9 beslut om att ANCCE Suecias styrelse har rätt till föreningens bokföring, föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar, samma beslut som Kronofogdemyndighetens jurist kom fram till i juli.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter