BannerSWEPRE

Mer information gällande föreningens handlingar

Vi har tidigare informerat om att ANCCE Suecias styrelse den 9/8 fick hjälp av Kronofogdemyndigheten på Gotland och Södertälje att få tillgång till föreningens handlingar. 

Enligt Kfms jurister och Tingsrätten Gotland skulle ANCCE Suecias föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar övergå till nuvarande styrelse. Tyvärr visade det sig att förra styrelsen valde att endast överlämna en bråkdel av dessa handlingar.

I dagarna kommer därför en styrelseledamot infinna sig på plats på Kronofogdemyndigheten, Södertälje för att gå igenom handlingarna tillsammans med personal på Kfm, för att se vad som kommit föreningen till del och vad som fattas. Efter det kommer vi att ta ställning om hur vi ska gå vidare tillsammans med berörda myndigheter.

Vi kan bara konstatera att det som skulle vara ett enkelt överlämnande av föreningens handlingar, även protokollfört vid årsmötet och justerat av tidigare styrelseledamot har förvandlats till en lång, segdragen och oförklarlig process av tidigare styrelse och som nu också har överklagat till Gotlands tingsrätt, fortsättning följer.

Styrelsen gm ordförande, Åsa Molin

För mer information hänvisar vi till Ancce Suecias Facebookgrupp:
https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter