BannerSWEPRE

Kronofogden och särskild handräckning

Kronofogdemyndigheten verkställde den 9/8 den särskilda handräckning ANCCE Suecia blivit beviljad för att få hjälp med att från tidigare styrelse få föreningens bokföring, föreningspärm, alla protokoll från föreningens bildande 2003, aktuell och arkiverad bokföring och räkenskapshandlingar, momsredovisning, deklarationer, revisionshandlingar, medlemsmatriklar, plusgiro- och bankhandlingar, fullmakter, avtal och försäkringar.

Information om händelseutvecklingen i ANCCE Suecia, vad som varit och vad som är på gång ges och frågor besvaras i ANCCE Suecias medlemsgrupp på Facebook: ANCCE Suecia - endast för medlemmar. 

Styrelsen har öppnat upp gruppen även för icke medlemmar men förbehåller sig rätten att ej lägga till de som aktivt har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen.

Gruppen återfinns här:

https://www.facebook.com/groups/1801405330175829/

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter