BannerSWEPRE

Information om stamboken och stamboksärenden

Enligt avtalet från 2009 är ANCCE Suecia officiell samarbetande organisation med ANCCE/ LGANCCE för att handha/ upprätthålla stamboken i Sverige, Norge, Finland och utifrån LG’s stadgar; ett avtal sluts per land och med en organisation.

ANCCE Suecias styrelse har begärt att få svar gällande stamboken i Sverige, Norge Finland vilket låg som punkt på LGANCCE’s möte den 29/6 men har ännu ej fått någon respons. 

Styrelsen har sedan början av maj haft kontakt med ANCCE/ LGANCCE och har jobbat intensivt med att lämna information om styrelsearbetet, upplägg av stambokstjänster och övrigt som efterfrågats. Vi har också informerat att vi med kort varsel kan resa till Sevilla för utbildning gällande stambokstjänster för att påbörja arbetet med detta, men saknar i dagsläget återkoppling från LGANCCE gällande detta, vilket tyvärr slår hårt mot PRE-uppfödare och ägare i Sverige, Norge och Finland.

/Styrelsen ANCCE Suecia

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter