BannerSWEPRE

Angående ändrat datum för extra årsmöte den 22/7

 ANCCE Suecia har beviljats uppskov till den 30/7 av Skattemyndigheten för inlämning av inkomstdeklarationen och hoppas under dessa extra dagar få tillgång till ANCCE Suecias bokföring. Utan denna är styrelsen bakbunden och utan möjlighet att fullgöra skyldigheter enligt svensk skattelagstiftning.
Utifrån ovan men även alla diskussioner som varit på sociala medier om ANCCES Suecia så ges medlemmar möjlighet att rösta på de personer man vill se representera föreningen dessutom ska tre vakanta styrelseposter tillsättas, dagens styrelse är valbar.

Styrelsen kommer också att redogöra för vad som har hänt från årsmötet den 23/4 fram till datumet för det extra årsmötet, styrelseprotokoll kommer att finnas för läsning på plats.
(Protokoll från årsmötet 23/4 finns att läsa hemsidan under "föreningen" i menyn. Länk)

* Medlem är, förutom direktbetalande till ANCCE Suecia även medlem i Region Mitt PRE som betalat in sin medlemsavgift för 2017 innan den 23/4, kopia på kvitto ska kunna visas.

Styrelsen ANCCE Suecia

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter