BannerSWEPRE

INSTÄLLT! 
Svenska championatet för PRE 2017, 
5-6 augusti i Gislaved.

Då det kommit ett antal frågor, funderingar, antagande och diskussioner om styrelsens beslut angående att ställa in utställningen i Gislaved så gör vi ett utförligare inlägg här som tydliggör och ger den bakgrund som vi utgått ifrån då vi fattat detta.

Igen, vi ser det som lika tråkigt som alla andra att ställa in utställningen men dessvärre nödvändigt utifrån vårt ansvar som styrelse.

Oavsett antal representanter i dagens ANCCE Suecia så ändrar det inte faktum att Championatet ansöktes av förra styrelsen i ANCCE Suecia och utifrån dem låg rätt i tiden medan styrelsen som tillträdde den 23 april inte har någon ledamot med erfarenhet som kan ansvara denna helg, något som är ett måste då tävlingen ansökts och arrangeras i föreningens namn.

Det är också ett måste att allt ska fungera friktionsfritt framförallt i sekretariatet för att ANCCE Suecia ska kunna söka och få framtida championat vilket vi nu satsar helhjärtat på, dessutom med kringarrangemang för att få fler deltagare, fler intresserade, mer publik och därmed mer intäkter.
Championatet på Axevalla 2015 gick med ett underskott på hela 34.000 som föreningen nu bär så det finns heller inget annat alternativ än att en utställning, varken nu eller senare ska gå +/- 0 utan helst med vinst för att täcka denna förlust. 

Då vi inte har access till http://www.swedisheventpre.se/ vars sida anmälningarna idag går genom och som handhas av förra styrelsen så kan vi heller inte se, följa ansökningarna och den information som läggs in och ges, trots att ansvaret ligger på oss idag, så den osäkerheten tillkommer och den är också där för stor för att ANCCE Suecia ska vilja ta den risken för föreningen och medlemmarna, vars medel vi ansvarar för.

Vi vill här också passa på att tacka Mari Karlsson och Carina Nordling som har lagt ned mycket tid och energi för att utställningen skulle bli av och som vi haft kontinuerlig kontakt med sedan den 23 april. 

Vi har tagit del av deras information och tankar, budget m.m och återkopplat efter varje styrelsemöte, tills dags dato 3, då frågan legat som en prioriterad punkt för att försöka lösa detta på ett bra och ansvarsfullt sätt och det var tråkigt att ge dem detta besked, innan informationen på hemsida/ fb lades ut.

Tack igen Mari och Carina!

Styrelsen 
ANCCE Suecia

Gm Åsa Molin Ordförande

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter