BannerSWEPRE

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, som bildades 1997 med namnet Svenska Avelsföreningen för PRE, är en nationell och självständig ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en Pura Raza Española, den renrasiga spanska hästen som beskrivs som "King of horses,  horses for a King". 

aktuellt

slutlig konkursredovisning
för ancce suecia

Här ovan hittar du konkursförvaltarens slutredovisning av den av styrelsen begärda konkursen i ANCCE Suecia.  

Ingen utdelning har lämnats utan samtliga tillgångar i konkursboet har gått åt till att betala kostnader med anledning av konkursen, bl a ersättning till konkursförvaltaren.

Föreningens sittande och sista styrelse tog ett enigt men motvilligt beslut att begära föreningen i konkurs efter att under mycket lång tid ha provat alla tänkbara och otänkbara alternativ för att kunna fortsätta driva föreningen vidare.  Konkursansökan lämnades in till tingsrätten i Hudiksvall på måndagen 1 april 2019 . Konkursorsaken var skyddsskäl mot styrelsen, som varit i löpande kontakt med ansvarig handläggare på Skatteverket rörande de icke redovisade ersättningar som föreningens avgångna styrelse beviljat sig själva 2010-2017 och som Skatteverket såg som lön och därför avvaktat med beslut om källskatt och arbetsgivaravgifter fram till dess att ANCCE Suecia genom åtal/fällande dom kunde visa att föreningen, som polisanmält det inträffade, varit utsatt för brott och som brottsoffer inte ovanpå förskingringen även skulle betala avgifter på de utbetalda beloppen. Eftersom ANCCE Suecias anmälningar till Polis och Ekobrottsmyndighet inte gått vidare till åtal, utan åklagarna lagt ner förundersökningarna, och föreningen saknade ekonomiska möjligheter att på egen hand kunna driva en process, så kunde ANCCE Suecia därmed inte styrka att föreningen varit utsatt för brott. Skatteverket kom därför istället att betrakta ANCCE Suecia som arbetsgivare. Den information som Skatteverket gav på fredagen 28 mars lämnade styrelsen inget annat val än att omgående begära föreningen i konkurs. Sittande styrelseledamöter, samtliga nyinvalda efter årsmötet 2017, behövde skyddas från att bli personligt och solidariskt betalningsansvariga till Skatteverket för avgifter på ca 400.000 kr inklusive skattetillägg och dröjsmålsräntor baserade på utbetalningar som gjorts till föreningens tidigare styrelse som avgick 2017.

ANCCE Suecias enda intäkter under åren 2010-2017 skulle enligt då gällande stadgar bara komma från stamboksavgifter som enskilda PRE-ägare betalar för ägarbyten, avelsvärderingar, fölinskrivningar osv. Utan att lyfta frågan på något årsmöte eller i efterhand informera årsmötet beslutade föreningens dåvarande styrelse vid styrelsemöte varje år under perioden 2010 - 2017 att bevilja sig själva ersättning för "arbete med stambokstjänster". Hade utbetalningarna hanterats korrekt  och redovisats öppet hade föreningen genom dessa beslut haft årliga genomsnittliga lönekostnader på ~100.000 kr, kostnader som finansierades genom förhöjda stamboksavgifter. Detta är pengar som PRE-ägare i Sverige ovetandes tvingades betala till den styrelse som fått förtroendet att arbeta med PRE-ägarnas bästa för ögonen. Ingen medlem fick möjlighet att på årsmötet ta del av information eller ta beslut i frågan.  

Nu var inte det fallet, den vid årsmötet avgångna styrelsen valde istället att mörka utbetalningarna  av arvoden till sig själva, arvoden som endast styrelsen kände till att föreningen betalade. Efter årsmötet 2017 när nya stadgar antogs och helt ny styrelse valdes dröjde det inte länge innan oegentligheterna kom i öppen dager, och polisanmäldes. Krav på återbetalning restes mot den gamla styrelsen som bestred men föreningens fordran kvarstod och framgår av konkursbalansräkningen ovan.  

ANCCE Suecia avslutades med konkurs 1 april 2019.  

information om bakgrunden till konkursen

För att undvika spekulationer om anledningen till att styrelsen begärt föreningen i konkurs och för tydlighetens skull publicerar vi här föreningens räkenskaper och revisionsberättelse för 2018 liksom årets resultat- och balansräkning fram till konkursen. Det framgår av bokföringen att föreningens ekonomi vid konkurstillfället var god, något även konkursförvaltaren kommenterat.
Konkursen berodde alltså inte som några påstått på att föreningen hade dålig ekonomi utan uteslutande på att styrelsen behövde skyddas från att bli betalningsansvarig till Skatteverket för avgifter på ca 400.000 inklusive skattetillägg och dröjsmålsräntor baserade på uttag av tidigare styrelse i ANCCE Suecia som av SKV räknas som lön.
Som framgår av räkenskaperna har vi riktat krav mot tidigare styrelsen på återbetalning av 350009 kr, varav 301000 kr avser utbetalda och mörkade arvoden. Kraven har bestridits.

Konkurs

Vi måste tyvärr informera om att vi idag tagit det tunga, tuffa, tråkiga men enda rätta beslutet och försatt föreningen i konkurs av skyddsskäl för styrelsen,
Vi har haft mycket kontakt med Skatteverket sedan årsmötet 2017 angående att tidigare styrelse - nu kassör och sekreterare i ASCPRE - tagit ut momsade ersättningar på närmare 300.000 under åren 2011-2016 och utan F-skattsedel. 
Efter kassörens samtal i fredags med Skatteverket framgick det att det nu bara var en tidsfråga innan de skulle kräva in de arbetsgivaravgifter och källskatter på idag ca 400.000 -inklusive skattetillägg och dröjsmålsräntor - som härrör sig till dessa uttag av tidigare styrelse ioch som av SKV räknas som lön.
De skulle då komma att kräva pengarna av den juridiska personen - d v s föreningen med organisationsnummer 802413-1792 - och eftersom de pengarna inte finns i föreningen så skulle vi i styrelsen solidariskt fått betala beloppet för att sen kräva dessa av tidigare styrelse något som vi inte ansåg möjligt eller rimligt vilket ledde fram till ovanstående beslut, vi är mycket ledsna över att det blivit så här.
Vi vill att PRE-uppfödare/ ägare och intresserade ska kunna göra valet att vara medlem i en öppen, transparent och demokratisk förening med rasen i fokus och har och också därför startat upp en ny förening som kommer att registreras med nytt organisationsnummer på Skatteverket 
Ni som är medlemmar idag blir direkt medlem utan kostnad i den nya föreningen där en ny hemsida är under bildande  där bl a hingstkatalog/ stuterier/ annonser kommer att finnas.

Styrelsen

kallelse till årsmöteT - INSTÄLLT PGA ATT FÖRENINGEN BEGÄRTS I KONKURS AV STYRELSEN

Kallelse till årsmöte!
 
När:                     Söndagen den 14 april 2019
Tid:                      15:00-17:00
Var och hur:     Videokonferens via ZOOM


Klicka på pdf-filen nedan så kan du läsa kallelsen i sin helhet.
 
Varmt välkommen!


Styrelsen SWEPRE

Åsa Saletros blogginlägg

SWEPREs styrelse har sedan årsmötet i april 2017 vinnlagt sig om att redovisa fakta och informera om händelseutvecklingen gällande föreningen då vi anser att transparens, insyn och kunskap är viktig bl a för att kunna, vilja och våga engagera sig i föreningen för framtiden.

Ni som har följt SWEPRE vet att vi också fortlöpande lagt ut information om vad som hänt/ händer i föreningens informationsgrupp på facebook och i linje med detta så publicerar vi nu Åsa Salétros blogginlägg på hemsidan vilken tar upp en PRE-uppfödares syn och tankar om vad som är och vad som varit.

Styrelsen SWEPRE

Föreningens namnbyte

På Årsmötet 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE. Namnet röstades igenom i medlemsgruppen på facebook tidigare i år. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ändra namn på hemsida, mail och facebook.

Vi kallar till extra årsmöte söndagen den 4:e november kl 13.00 via *mobil/ länk.
På dagordningen är föreningens nya namn "Swedish Association for Pura Raza Española/ SWEPRE, ny logotype och fyllnadsval.
 
Mail är utskickat till samtliga medlemmar.

Nu är det 26 hästar anmälda till Svenska Championatet för Pura Raza Española på Högbo den 1-2 september!
Funderar du på att anmäla så är det fortfarande möjligt och vi ser fram emot en hel helg med våra Spanska hästar i fokus, mycket PRE-prat, god mat och dryck, visst ses vi? 

Vi har idag 29 föranmälda hästar till Championatet i Högbo. Nu finns den riktiga anmälningsblanketten i menyn Utställning här ovan! Ni som föranmält bör nu göra en riktig anmälan och ni som inte anmält ännu, kom igen och anmäl!!

Hingstar
Uppfödare
Medlemmarnas hästar
Till salu/önskas köpa

Kontakta Oss

info@swepre.se