BannerSWEPRE

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, som bildades 1997 med namnet Svenska Avelsföreningen för PRE, är en nationell och självständig ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en Pura Raza Española, den renrasiga spanska hästen som beskrivs som "King of horses,  horses for a King". 

aktuellt

information om bakgrunden till konkursen

För att undvika spekulationer om anledningen till att styrelsen begärt föreningen i konkurs och för tydlighetens skull publicerar vi här föreningens räkenskaper och revisionsberättelse för 2018 liksom årets resultat- och balansräkning fram till konkursen. Det framgår av bokföringen att föreningens ekonomi vid konkurstillfället var god, något även konkursförvaltaren kommenterat.
Konkursen berodde alltså inte som några påstått på att föreningen hade dålig ekonomi utan uteslutande på att styrelsen behövde skyddas från att bli betalningsansvarig till Skatteverket för avgifter på ca 400.000 inklusive skattetillägg och dröjsmålsräntor baserade på uttag av tidigare styrelse i ANCCE Suecia som av SKV räknas som lön.
Som framgår av räkenskaperna har vi riktat krav mot tidigare styrelsen på återbetalning av 350009 kr, varav 301000 kr avser utbetalda och mörkade arvoden. Kraven har bestridits.

Konkurs

Vi måste tyvärr informera om att vi idag tagit det tunga, tuffa, tråkiga men enda rätta beslutet och försatt föreningen i konkurs av skyddsskäl för styrelsen,
Vi har haft mycket kontakt med Skatteverket sedan årsmötet 2017 angående att tidigare styrelse - nu kassör och sekreterare i ASCPRE - tagit ut momsade ersättningar på närmare 300.000 under åren 2011-2016 och utan F-skattsedel. 
Efter kassörens samtal i fredags med Skatteverket framgick det att det nu bara var en tidsfråga innan de skulle kräva in de arbetsgivaravgifter och källskatter på idag ca 400.000 -inklusive skattetillägg och dröjsmålsräntor - som härrör sig till dessa uttag av tidigare styrelse ioch som av SKV räknas som lön.
De skulle då komma att kräva pengarna av den juridiska personen - d v s föreningen med organisationsnummer 802413-1792 - och eftersom de pengarna inte finns i föreningen så skulle vi i styrelsen solidariskt fått betala beloppet för att sen kräva dessa av tidigare styrelse något som vi inte ansåg möjligt eller rimligt vilket ledde fram till ovanstående beslut, vi är mycket ledsna över att det blivit så här.
Vi vill att PRE-uppfödare/ ägare och intresserade ska kunna göra valet att vara medlem i en öppen, transparent och demokratisk förening med rasen i fokus och har och också därför startat upp en ny förening som kommer att registreras med nytt organisationsnummer på Skatteverket 
Ni som är medlemmar idag blir direkt medlem utan kostnad i den nya föreningen där en ny hemsida är under bildande  där bl a hingstkatalog/ stuterier/ annonser kommer att finnas.

Styrelsen

kallelse till årsmöteT - INSTÄLLT PGA ATT FÖRENINGEN BEGÄRTS I KONKURS AV STYRELSEN

Kallelse till årsmöte!
 
När:                     Söndagen den 14 april 2019
Tid:                      15:00-17:00
Var och hur:     Videokonferens via ZOOM


Klicka på pdf-filen nedan så kan du läsa kallelsen i sin helhet.
 
Varmt välkommen!


Styrelsen SWEPRE

Åsa Saletros blogginlägg

SWEPREs styrelse har sedan årsmötet i april 2017 vinnlagt sig om att redovisa fakta och informera om händelseutvecklingen gällande föreningen då vi anser att transparens, insyn och kunskap är viktig bl a för att kunna, vilja och våga engagera sig i föreningen för framtiden.

Ni som har följt SWEPRE vet att vi också fortlöpande lagt ut information om vad som hänt/ händer i föreningens informationsgrupp på facebook och i linje med detta så publicerar vi nu Åsa Salétros blogginlägg på hemsidan vilken tar upp en PRE-uppfödares syn och tankar om vad som är och vad som varit.

Styrelsen SWEPRE

Föreningens namnbyte

På Årsmötet 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE. Namnet röstades igenom i medlemsgruppen på facebook tidigare i år. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ändra namn på hemsida, mail och facebook.

Vi kallar till extra årsmöte söndagen den 4:e november kl 13.00 via *mobil/ länk.
På dagordningen är föreningens nya namn "Swedish Association for Pura Raza Española/ SWEPRE, ny logotype och fyllnadsval.
 
Mail är utskickat till samtliga medlemmar.

Nu är det 26 hästar anmälda till Svenska Championatet för Pura Raza Española på Högbo den 1-2 september!
Funderar du på att anmäla så är det fortfarande möjligt och vi ser fram emot en hel helg med våra Spanska hästar i fokus, mycket PRE-prat, god mat och dryck, visst ses vi? 

Vi har idag 29 föranmälda hästar till Championatet i Högbo. Nu finns den riktiga anmälningsblanketten i menyn Utställning här ovan! Ni som föranmält bör nu göra en riktig anmälan och ni som inte anmält ännu, kom igen och anmäl!!

Hingstar
Uppfödare
Medlemmarnas hästar
Till salu/önskas köpa

Kontakta Oss

info@swepre.se